Een warmtebeeld-camera is gevoelig voor de warmte die elk voorwerp van nature uitzendt, iets wat een mens niet kan waarnemen. Het warmtebeeld wordt omgezet naar een zichtbaar beeld en kan verder bewerkt worden met de computer. Temperaturen van enkele honderdsten van een graad op een afstand van 100 m kunnen zo zichtbaar gemaakt worden.

Enkele toepassingen: Het gebruik van een warmtebeeld camera voor contactloze temperatuurmeting is vrijwel onbegrensd. Bij een groot aantal industriële verwerkings-en productieprocessen is hij onmisbaar voor het oplossen van problemen, o.a. in biologie, geografie, meteorologie, landbouw, en niet in de laatste plaats milieutechnische problemen.

Bij bouwtechnische problemen kan hij gebruikt worden om energieverlies, vochtige isolatie, verborgen bouwconstructies, vocht in muren, vochtinsijpelingen via platte daken, begraven en ingemetselde buizen en leidingen… op te sporen.

Hij kan gebruikt worden om het opsporen van, brandende, gloeiende, smeltende en rokende materialen achter dubbele wanden, plafonds… Detecteren van oplopende temperaturen in ontvlambare en of explosieve stoffen. Identificeren van overladen elektrische circuits en andere potentiële brandrisico’s.

Contactloos meten op afstand van temperaturen in opslagtanks. Opsporen van brandhaard in een zo vroeg mogelijk stadium waardoor de schade en het uitwissen van sporen voor technisch onderzoek beperkt blijven. Snel en efficiënt opsporen van vermiste personen in dichte mist, rook, water en totale duisternis. Vaststellen van overblijvende hete of nagloeiende objecten bij het nablussen.

 

Laatste berichten