De techniek is anders dan de radar en de gangbare methoden met radiogolven. De Groundtracer meet de aanwezigheid van bestaande elektronische velden zonder dat daarvoor eest een signaal (zoals radiogolven bij radar of Radiodetection, of stroom bij passieve stroomdetectie) moet worden uitgestuurd. Met de techniek meet men dus geef reflectie of echo van het eigen signaal. Ook gaat de vergelijking van de bestaande passieve techniek voor leidingendetectie door middel van radiogolven niet op. Die techniek maakt gebruik van een radiosignaal dat werd opgewekt door bijvoorbeeld radiozenders. De tracer meet kleine afwijkingen in het elektrisch veld van de grond. De aanwezigheid van kabels, leidingen of bijvoorbeeld een verhoogde waterstroom door leidinglekkage, verstoren dit van nature aanwezige veld. De methode om waterstromingen in bijvoorbeeld dijken te meten (Self Potential metingen) lijkt veel op de tracer techniek. De tracer doet dit op een veel kleinschaliger niveau met een hogere gevoeligheid en een veel hogere snelheid.

De metingen zijn geschikt voor het bepalen van:

 • Ligging kabels en leidingen
 • Opstoren van onbekende obstakels
 • Koppelspoorstaven
 • Balast dikte
 • Vervuiling ballast
 • Spoorkruisingen
 • Oude duikers
 • Betonblokken/funderingen
 • Verontreinigingen

Voordelen van het Groundracer systeem zijn:

 • Voorkomen van kabelschade
 • Hoge nauwkeurigheid
 • (veel) minder graafwerkzaamheden
 • Alles word in RD vastgelegd (GPS)
 • Ook onbekende obstakels worden in beeld gebracht
 • De kabels zijn gerichter op te sporen, waardoor weer veel minder graafwerkzaamheden
 • Er is een filter in de computer aan te brengen, waardoor bijv. alle kabels die dieper dan 1 m liggen, niet in beeld komen.
 • Zeer licht apparaat (compleet max. 15 kg incl. houten torrie)
 • Software voor verwerking interpresentatie word meegeleverd
 • Door aanschaf van div. antennes bruikbaar voor vele doeleinden (ook buiten het spoor)
 • Draagt bij aan risicobeheersing bij het uitvoeren van de projecten

Toepassingsgebieden op en rond de spoorbaan zijn:

 • Nul-meting en eindmetingen leggen van kabels
 • Kabel en leidingen onderzoek van zowel NS als derden ter controle van KLIC en niet geregistreerde leidingen
 • Obstakel onderzoek voor inzet kettinghor en vernieuwingstrein
 • Obstakel onderzoek bij perronwerkzaamheden
 • Obstakelonderzoek bij div. bouw en graafwerkzaamheden zoals kunstwerken viaducten etc.
 • Het opsporen van de aanwezigheid van koppelspoorstaven
 • Het vooronderzoek van de laagopbouw van ballast
 • Het vooronderzoek van baanopbouw en verstoringen in de drainerende werking van de spoorbaan

 

Laatste berichten